Speed Pedelecs

De speed pedelec is een E-bike waarvan het frame is versterkt en de motor is aangepast om tot 45km/u ondersteuning te kunnen geven. Eind 2017 heeft de regering besloten om bepaalde voorwaarden aan de speed pedelecte te koppelen. Zo is bepaald dat deze fiets goedgekeurd dient te worden door de Rijksdienst voor het Wegverkeer, verplicht WA ververzekerd dient te zijn en de berijder altijd een valhelm draagt. In afwijking tot de bromfietshelm mag dit een goedgekeurde fietshelm zijn. In sommige gevallen dient de berijder binnen de bebouwde kom gebruik te maken van de openbare weg en niet van het fietspad. Door de veel hogere snelheid van de speed pedelec zal de berijder ter dege rekening moeten houden met de langzamere fietsers. De speed pedelec is uitermate geschikt voor woon- werkverkeer. Van Eijk de Fietsspecialist levert speed pedelecs van de merken Gazelle en Kalkhoff.


4 resultaten

Sorteer op: